Zastupamo nekoliko kompanija koje su lideri na svojem području djelovanja kao što su, Samsung Medison, Deka, Stroz Medical, Aohua, Emed, Soluscope, Life Partners, The Standard, Leo Med, Ella.

Intelligent Endoscopy
Soluscope
Life Partner
Storz Medical
EMED
Samsung Medison
AOHUA
Leo Med
Deka
Ella