Zastupamo nekoliko kompanija koje su lideri na svojem području djelovanja kao što su, Samsung Medison, Deka, Stroz Medical, Aohua, Emed, Soluscope, Life Partners, The Standard, Leo Med, Ella.

Samsung Medison
Life Partner
EMED
Intelligent Endoscopy
Storz Medical
AOHUA
Leo Med
Soluscope
Deka
Ella