Zastupamo nekoliko kompanija koje su lideri na svojem području djelovanja kao što su, Samsung Medison, Deka, Stroz Medical, Aohua, Emed, Soluscope, Life Partners, The Standard, Leo Med, Ella.

Soluscope
Samsung Medison
Leo Med
AOHUA
Intelligent Endoscopy
Life Partner
Storz Medical
Deka
EMED
Ella